Tuesday, October 2, 2012

"ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ"

"ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್" ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದ "ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರ ಜನುಮದಿನ ಇಂದು. ಗಾಂಧಿ-ನೆಹರು ಅಲೆಯ ಈ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆತುಹೋದ ಅಪ್ಪಟ ಗಾಂಧೀವಾದಿಯ ಜಯಂತಿ.

"We miss you Shastriji"

1 comment:

sunaath said...

This is a deliberate attempt to ignore Shastriji.